برچسب: اسلب سفید بیانکو

سنگ اسلب سفید ازنا

اسلب سفید ازنا

سنگ اسلب سفید ازنا با زمینه رنگی سفید براق، جزء مشهور ترین سنگ های چینی به حساب می آید که در سطح آن رگه های بسیار ریز

ادامه مطلب »
سنگ چینی ازنا سوپر

سنگ چینی سفید ازنا

سنگ چینی سفید ازنا، یکی از مشهور ترین و قدیمی ترین سنگ های کریستالی محسوب می شود. این سنگ دارای تم رنگی سفید همراه با خطوط و

ادامه مطلب »
سنگ اسلب سفید الیگودرز

سنگ اسلب الیگودرز

سنگ اسلب الیگودرز یکی از مشهور ترین سنگ های چینی با زمینه رنگی سفید و خطوط نا منظم طوسی می باشد. این سنگ انواع مختلف در رنگ

ادامه مطلب »