برچسب: اسلب سایمان

اسلب سایمون

اسلب چینی سایمون

سنگ اسلب چینی سایمون، با زمینه ی سفید همراه با خطوط مورب مکشی،جزو زیبا ترین سنگ های چینی ایرانی به حساب می آید. این سنگ با نام

ادامه مطلب »