برچسب: آتشخور کردن سنگ

فلیم کردن سنگ

فلیم کردن یا آتش خور کردن سنگ، روشی برای پرداخت رویه ی سنگ های طبیعی به منظور افزایش مقاومت سنگ در برابر عوامل خارجی است. فلیم (flame)

ادامه مطلب »