دسته‌بندی: کوپ

سنگ کوپ

سنگ کوپ، به بلوک های بزرگ سنگی گفته می شود که از معدن استخراج شده و به کارخانه های سنگ بری انتقال داده می شود.سنگ کوپ می

ادامه مطلب »

کوپ سنگ چیست؟

کوپ سنگ به بلوک سنگ های خام گفته می شود.سنگ خامی پس از استخراج از معدن به سنگبری ها انتقال داده می شوند را کوپ سنگ می

ادامه مطلب »