دسته‌بندی: کات بروکن

سنگ کات بروکن

به عملیات شیار زنی بر روی سطح سنگ با فواصل کم کات بروکن می گویند. سنگ های کات بروکن ظاهری خاص و متنوع دارند. معمولا سنگ های

ادامه مطلب »