دسته‌بندی: فایبر گلاس

توری پشت سنگ

امروزه در فرآوری سنگ های ساختمانی از توری های مخصوصی استفاده می شود. با چسباندن این توری ها به پشت سنگ، مقاومت سنگ را افزایش می دهند

ادامه مطلب »