دسته‌بندی: سنگ هوند

فرآوری سنگ هوند

در فرآوری سنگ به روش هوند، سطح سنگ کاملا مات است، به صورتی که نور را از خود بازتاب نمی دهد.در ادامه با نحوه ی فرآوری این

ادامه مطلب »