دسته‌بندی: سنگ تیشه ای

سنگ تیشه ای سفید سمیرم

سنگ سمیرم تیشه ای

سنگ سمیرم با تم رنگی کرم روشن و سفید، از با کیفیت ترین سنگ های مرمریت است. این سنگ به دو صورت صیقلی و تیشه ای فرآوری

ادامه مطلب »

سنگ تیشه ای سمیرم

سنگ سمیرم با تم رنگی کرم روشن و سفید یکی از باکیفیت ترین سنگ های ساختمانی است. این سنگ به دو صورت تیشه ای و صیقلی فرآوری

ادامه مطلب »